Marimex Stabilizátor Chloru 0,9 kg   (11301403)
Dezinfekcia
Prípravok znižuje straty chlóru spôsobené UV žiarením a dokáže tak usporiť až 75% chlóru.
Prípravok sa aplikuje do bazéna vždy po jeho napustení alebo pred zahájením sezóny, obsahuje 100% kyselinu kyanurovú, ktorá zabraňuje rozptylu chlóru, a je úplne rozpustný.

Dávkovanie:
- pred použitím prípravku skontrolujte hodnoty pH (6,8 až 7,2) a obsah voľného chlóru (0,3 až 0,6 mg / l)
- odporúčané dávkovanie 35g na 1 m3 (1 000 l) vody
- prípravok pomaly nasypte do zberača (skimmera) pri zapnutom filtračnom zariadení
- 100 g prípravku je približne odmerka s objemom 100 ml

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
Č. tovaru:
11301403