Marimex Alkalita plus 0,9 kg   (11313112)
Ustálenie hodnoty pH
Aquamar Alkalita plus je práškový prípravok na zvýšenie alkality bazénovej vody a stabilizáciu pH. Ak je celková alkalita udržiavaná v správnom rozmedzí 80 - 120 ppm, bráni náhlym zmenám hodnôt pH a optimalizuje účinok ďalších prípravkov na ošetrovanie bazénovej vody. Hodnota alkality by mala byť vždy upravená ešte pred tým, než zmeriate a upravíte hodnoty pH a voľného chlóru.

Návod na použitie:
Pred použitím prípravku zmerajte hodnotu celkovej alkality pomocou indikátorového testera. Ak je nižšia ako 80 ppm, pridajte prípravok Aquamar Alkalita Plus a ak je vyššia ako 120 ppm, pridajte prípravok Aquamar pH mínus.

Dávkovanie:
- pre zvýšenie alkality o 10 ppm pridajte 18 g prípravku na 1m3
- potrebné množstvo vypočítajte podľa objemu svojho bazéna
- odmerané množstvo prášku rozpustite v niekoľkých litroch vody a roztok vlejte do bazéna v oblasti prítoku vody (prípadne do zberača nečistôt) za prevádzky filtračného zariadenia
- v jednom kroku nezvyšujte alkalitu o viac ako 50 ppm.
- ak je potrebná väčšia úprava alkality, vykonajte ďalšie dávkovanie až po dostatočnom premiešaní vody.
Č. tovaru:
11313112